Prosize kapsule

Počelo ukrštanje robota

Počelo je doba evolutivne robotike, odnosno uzgajanje i ukrštanje robota poput domaćih životinja.

Do sada su roboti samo izvršavali naređenja čoveka, ali je problem što programeri ne mogu da predvide svaku situaciju. Informatičar Paul Levi je izjavio da će, ako istraživači na robotima uspeju da primene princip evolucije, roboti moći samostalno i kreativno da nalaze rešenja.

Prirodna evolucija se zasniva na mutacijama ili sićušnim promenama gena koje se dešavaju prilikom nasleđivanja sa generacije na generaciju. Ako te promene povećaju šanse za preživljavanje vrste onda se ustaljuju i postaju deo genoma. Naučnici pokušavaju taj princip da prenesu na robote tako što populacija od skoro 100 robota dobije zadatak da traži sir.

To što je za biologe genom za robote je kompjuterski program, pa se kao u prirodi i program svakog robota razlikuje i tokom vremena nastaju varijante koje su u nečemu uspešnije od drugih. Naučnici potom „pare“ robote koji su naročito uspešni.

Povremeno se u program ubaci po neka mutacija ili osobina koju nemaju ni „otac“ ni „majka“ i takve neprimetne mutacije mogu da imaju veliki uticaj i dovedu do neočekivanog razvoja. Već posle pet generacija tražena osobina robota se značajno poboljša, navode naučnici.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Ostavite komentar