Na slici su prikazane vežbe koje treba raditi. Svaku vežbu raditi po 20 sekundi, bez pauze izmedju vežbi. Čim završite jedan krug, napravite pauzu od 3 minuta i uradite još tri takve serije.

Ostavite komentar