Facebook prijateljstva – istina ili laž?

Da li i vi spadate u grupu onih koji veruju da je broj prijatelja merilo društvenog statusa? Ovo je u stvari trik pitanje, jer toj grupi sigurno pripadate, ali pitanje je kojoj podkategoriji ove grupe – kvantitetu ili kvalitetu? Na Fejsbuku se po običaju svašta može naći, pa i odgovor na ovo naše pitanje…