Kriza srednjeg doba

Šta je to KRIZA SREDNJEG DOBA? To je period života o kojem ne razmišljamo u mladosti, a kada nastupi žalimo zbog svih, možda, pogrešnih odluka koje smo u toj ludoj mladosti doneli. Kao što ste primetili ŽALJENJE je ključna reč za razumevanje onoga što nas iščekuje, ili onoga što ste već dočekali. Priskočićemo u pomoć...

Muškarci i starenje — 35+

Kada si mlad sve je lako. Kada si malo stariji, neke stvari koje si mogao kao mlad možeš i dalje, ali malo teže i malo ređe. Ipak, možeš ih još uvek. Kada si još malo stariji, kontinuitet se nastavlja, ali u obrnutoj proporciji sa učestalošću. Na kraju, ta učestalost se vraća na one mladalačke dane, ali više u smislu sećanja na sve što si nekada mogao, a na šta ti je sada...