Masturbacija je ZDRAVA!

Lepa vest za sve masurbator-zavisnike! Seksolog, doktorka Gloria Brame, alias Atina, odlučila je da o temi kojom se, kako su istraživanja pokazala svi bave, ali retko priznaju, progovori na jedan drugačiji – otvoren način. Rezultati jednog istraživanja pokazali su da je masturbacija veoma rasprostranjena pojava među ljudima, i to ne samo među muškom populacijom (kako bi se dalo...