Najbolji besplatni antivirus programi

Internet je svet dvosmerne komunikacije. Istom lakoćom kojom vi možete pristupiti svim informacijama ovog sveta, tako i svi ljudi ovog sveta koji to žele, mogu pristupiti informacijama koje vi imate na svom računaru. Virusi koji će vam napasti i vremenom, verovatno, uništiti računar, najmanji su problem. Veći problem nastaje ako se neko dokopa informacija koje su zaista važne i mogu...