Hlamidija — simptomi, posledice, lečenje

Hlamidija je infenktivna bolest koja se prenosi seksualnim putem i podjednako pogađa i muškarce i žene. Simptomi hlamidije kod žena dugo mogu ostati neprimećeni i upravo zbog toga su žene kao prenosnici infekcije opasnije. Kod muškaraca, hlamidija takođe može proći neopaženo, ali češći slučaj je da se simptomi ispoljavaju ubrzo nakon inficiranja.