STUDIO 54 – Gomora naših dana

Studio 54 je momentalno u javnosti postao poznat kao mesto u kojem je hedonizam jedini zakon koji važi; opisivan kao Gomora modernog doba, Studio 54 predstavljao je mesto na kojem se slobodno upražnjavao seks, konzumirale sve moguće i nemoguće vrste droga i ostalih stimulansa i uživalo u svim ostalim bahanalijama koje vam mogu pasti na pamet, a koje u ostaku spoljnog sveta toga doba baš...