Prosize kapsule

M@N! Trening – Vežbe sa medicinkom

Mnoga istraživanja pokazala su da da vežbe sa medicinkom, pored toga što povećavaju snagu mišića, pojačavaju i brzinu udarca. Ove vežbe su naročito dobre za bokove i trup, pri čemu se usavršava i poboljšava sila rotacije. A evo 4 vežbe koje biste mogli uvrstiti u svoj redovan trening. Radite dve serije sa po šest ponavljanja za svaku stranu tela barem dva puta nedeljno. Svake nedelje povećajte seriju za dva do tri ponavljanja.

Jednoručno bacanje A

Stojeći, podignite medicinku uvis i držite je iznad desnog ramena. Zatim je energično odgurnite što dalje od sebe.

Jednoručno bacanje B

Radite isto što i u prethodnoj vežbi, ali sada u početnom položaju medicinku držite u visini kuka.

Iron Abs za vas

Rotacija A

Ovde vam je potreban partner. Stanite okrenuti jedan drugom leđima sa razmakom između vas od 50 cm. Medicinku držite u visini pupka. Brzo zarotirajte gornji deo trupa udesno i dodajte loptu partneru. Zatim se okrenite isto tako brzo na levu stranu i prihvatite loptu koju partner dodaje vama.

Rotacija B

Takođe se izvodi sa partnerom. Početni položaj je isti, s tim što je lopta ovog puta u visini grudi, a razmak među vama veći. Dodavanje izvedite po već ustaljenom principu – desno levo.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Comments are closed.