Prosize kapsule

Seks nas štiti od parazita

Prema najnovijim istraživanjima, izgleda da seks nema samo uloge na koje smo navikli, već i jednu veoma važnu, ako ne i najvažniju sa biološkog stanovišta – evolutivnu.

Američki istraživači koji su proučavali seksualnom ponašanje crva zaključili su da seksualna reprodukcija čini organizme otpornijim na parazite, to jest da su crvi sa aseksualnom reprodukcijom bili izloženi teškim bakterijskim infekcijama od kojih bi umirali.

Oni smatraju da su pronašli dosad najubedljiviji dokaz ključne teorije u evolutivnoj biologiji, a to je da je seks evoluirao jer dozvoljava organizmu da stvori nove kombinacije gena kako bi ostao korak ispred parazita.

Aseksualna reprodukcija, to jest biološki proces po kom organizam stvori genetički identičnu kopiju samog sebe bez kombinacije genetičkog materijala s drugom jedinkom, ima daleko više smisla jer je jednostavnija, ne zahteva nalaženje i zavođenje partnera, nadmetanje sa suparnicima i ne izlaže organizam opasnosti od dobijanja seksualno prenosive bolesti. Samim tim što je neki organizam živeo dovoljno dugo da može da se razmnoži, postoji velika verovatnoća da poseduje prvorazredne gene. Zašto bi onda rizikovao da “razvodni” te dobre gene s potencijalno slabijim genetskim materijalom?

Pa, ipak, seks postoji. Ogromna većina životinja i biljaka razmnožava se tako. Naučnici sada veruju da su paraziti razlog postojanja seksa. Oni stvaraju situaciju u kojoj je, uprkos nedostacima seksa, poželjno promešati vlastite genome s genomima drugog organizma jer se time dobijaju potomci s novim genetskim kombinacijama koje su potencijalno bolje od starih u suprotstavljanju parazitima.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Comments are closed.