Prosize kapsule

Evropski parlament glasao protiv ACTA-e

Čak 478 zastupnika Evropskog parlamenta glasalo je protiv, a samo 39 je bilo za, uz 165 uzdržanih u odlučivanju o međunarodnom sporazumu ACTA, koji je naišao na oštre kritike celokupne javnosti. Članica Evropske komisije, Neelie Kroes je nedavno dala i naslutiti šta će biti odlučeno, kada je izjavila kako je ACTA verovatno mrtva za Evropu.

Iako su ACTA-u odlučno odbacili i sporazum nigde nije konačno ratifikovan, Evropa nije protiv zaštite intelektualnog vlasništva, što je dodatno pojasnio Martin Schulz, predsednik Evropskog parlamenta. Schulz je naglasio kako Evropa snažno podupire borbu protiv nezakonitog reprodukovanja i distribucije intelektualnog vlasništva, jer takve radnje predstavljaju opasnost za evropska radna mesta.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Comments are closed.