Prosize kapsule

Sistem za navigaciju temeljen na magnetnom polju (VIDEO)

Sistem za navigaciju temeljen na magnetnom polju Zemlje ima preciznost između 0,1 i 2 metra

Istraživači na Univerzitetu Oul-u u Finskoj razvili su sistem za pozicioniranje unutar zgrada (IPS) koji se temelji na zemljinom magnetnog polju, odnosno koristi istu “tehnologiju” kao i ptice za navigaciju.

Prema tvrdnjama predstavnika kompanije IndoorAtlas, koja se izdvojila iz Univerziteta kako bi promovisala i prodavala tu tehnologiju, njihov sistem ima preciznost između 0,1 i 2 metra. Temelji se na prirodnom magnetnom polju Zemlje, koje je unutar zgrada izmenjeno betonskim i metalnim konstrukcijama i raznim drugim objektima. Ukoliko imamo kartu tog magnetnog polja i magnetometar (kompas), omogućena je vrlo precizna navigacija.

S’ obzirom da gotovo svi moderni “pametni” telefoni imaju ugrađen kompas, tehnologija je praktično odmah spremna za primenu, odnosno potrebne su samo karte sa podacima vezanim za magnetno polje na pojedinoj lokaciji. Takođe se ističe kako su ti senzori u mobilnim telefonima dovoljno precizni da imamo navigaciju sa točnošću od 10 sentimetara. Kreiranje karte magnetnog polja je prilično jednostavno, odnosno potrebna je samo klasična karta objekta u kojem se krećemo u digitalnom obliku, a zatim uz pomoć odgovarajućeg softvera korisnik može sam napraviti kartu magnetnog polja krećući se unutar prostora.

Stoga je ova tehnologija vrlo prikladna i jednostavna za primenu u prostorima poput trgovačkih centara, stanica podzemne željeznice, aerodroma i drugih velikih zatvorenih prostora u kojima se korisnici često teško snalaze.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Comments are closed.