Prosize kapsule

Sateliti ugroženi svemirskim smećem

Trenutno je oko četvrtine svih funkcionalnih satelita u zemljinoj orbiti osigurano od fizičkih oštećenja

Prema Allianzovom izveštaju “Space Risks: A new generation of challenges” u zemljinoj orbiti je oko 35 miliona komada svemirskog smeća koje predstavlja sve veću opasnost za funkcionalne satelite.

U izveštaju se ističe kako prostor oko naše planete postaje sve zagušenije, a sadašnja situacija sa svemirskim smećem je postala nepovratna. Naime, broj objekata je toliko velik da se više ne može uništiti sam od sebe padanjem kroz atmosferu, već se njihov broj ustvari povećava kroz učestale sudare koji stvaraju nove fragmente, stvarajući tako lančanu reakciju.

Prema Allianzovim procenama oko 800 funkcionalnih satelita koji pružaju lokacijske usluge, vremenske informacije i telekomunikacijske usluge je ugroženo astronomskom količinom svemirskog smeća. Procenjuje se kako je u tom svemirskom smeću oko 16.000 objekata većih od 10 centimetara, 300.000 objekata između 1 i 10 cm, te oko 35 miliona objekata manjih od 1 cm. Sobzirom da putuju brzinom od 10 kilometara u sekundi, odnosno 10 puta brže od metka, čak i najmanji mogu uzrokovati fatalna oštećenja funkcionalnih satelita.

Stoga se poziva na istraživanja koja bi pomogla u rešavanju ovog problema, odnosno naglašava se kako trenutno zbog veoma visoke cene i tehnoloških ograničenja nema pravog rešenja za ovaj problem.

Trenutno je oko četvrtine svih funkcionalnih satelita u zemljinoj orbiti osigurano od oštećenja.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Ostavite komentar