Prosize kapsule

Biolozi izumeli moćne zombi ćelije

zombieBiolozi su u laboratorijskim uslovima uspeli da naprave mrtve “zombi ćelije” ćelije koje po svojim karakteristikama višestruko nadmašuju prirodne žive ćelije.

Naučni tim sa Univerziteta u Novom Meksiku je izumeo tehniku u kojoj su mrtve ćelije sisara bile prekrivane silikonom, i na taj način dobiili skoro savršene kopije ćelija.

Silikonske kopije ćelija su po svojim osobinama otpornije na veći pritisak i temperature od originalnih i efikasnije obavljaju neke funkcije od originalnih ćelija za vreme njihovog života.

Nakon farbanja ćellija silikonskom kiselinom one su postale balsamovane kao organska jedinjenja u nanometarskim veličinama, a silikon tada počinje da funkcioniše kao porozan oklop, što znači da ćelije ispod mogu biti korišćene kao katalizator za mnogo veće temperature od normalnih.

Zagrevanje silikona na temperaturi od 400 Celzijusovih stepeni dovodi do isparavanja proteina u ćelijama, ali ostavlja silikon kao trodimenzionalnu repliku nekadašnjeg živog bića.

Razlika između uobičajene tehnike repliciranja nečijeg lica je u tome što zagrejani silikon prikazuje unutrašnje zamršene mineralizovane strukture reda veličine koji se može meriti nanometarskom skalom, objasnili su naučnici.

Na ovaj način, smatraju naučnici, vredan biiološki materijal bio mogao da se se pretvori u fosil koji bi svoju primenu mogao da nađe u gorivnim ćelijama, dekontaminaciji i senzorskoj tehnologiji, kao i da bude korišćen u komercijalne svrhe.

“Naše “zombi ćelije” su u stvari most između hemije i biologije koje ne samo da gotovo savršeno liče na sebe u prošlosti, već bi u budućnosti mogle da budu potpuno funkcionalne”, rekao je istraživač Brajan Ker, pomalo uplašeno.

©Muskimagazin.com

Ostavite komentar