Prosize kapsule

Kada će ljudi izumreti?

Smithsonian Human EvolutionSve više podataka iz ljudske prošlosti ukazuje na to da bi kraj ljudskog roda mogao biti i bliži nego što se ranije pretpostavljalo.

Ovom temom bavi se i Luiz Liki, naučnica iz Kenije, koja je na nedavnoj TED-ovoj konferenciji održala predavanje o mogućem izumiranju ljudske vrste. Deo razmišljanja iznela je i u blogu za “Huffington Post”, u kome postavlja pitanja u vezi sa tim koliko su ljudi svesni da bi njihovi dani na planeti Zemlji mogli biti odbrojani.

Istraživanja su pokazala da postoji genetska veza između Homo sapiensa i neandertalaca, ali i da ljudi dele iste gene sa donedavno nepoznatom vrstom hominida, otkrivenom iz kosti prsta pronađenog u Denisovoj pećini u Sibiru, što je utvrđeno 2010. godine.

A budući da smo mi, ljudi, na “hronološkoj karti istorije Zemlje” toliko kratko da se ne možemo ni porediti sa, na primer, dinosaurosima, postoje vrste za koje tek sad saznajemo da postoje, trebalo bi da se zabrinemo i za današnjeg čoveka.

“Svedocima smo neverovatno velikih promenama na planeti, različitosti života, globalnim klimatskim promenama i promenama staništa za mnoge vrste. Nesumnjivo smo uzrok šestog masovnog izumiranja koje je Zemlja doživela u istoriji. 

Poslednjih 50 godina smo svedocima velikog rasta broja ljudi, ali i nenadmašnim skokovima unapred u tehnološkim inovacijama. 

Pitanje koje treba da postavimo sebi jeste da li smo dorasli prilici da upotrebimo tehnologiju kako bismo bolje shvatili naš sveopšti uticaj, kako bismo ukrotili plimu izumiranja na tlu i u okeanima, kako bismo sačuvali ono što nam je ostalo i kako bismo otkrili i što više shvatili našu prošlost. 

Ostaci fosila koje pronalazimo teraju nas da razmišljamo o našem postojanju na planeti. Mi smo jedna od vrsta hominida koji su nastanjivali Zemlju i, baš kao i našim dalekim rođacima koji su nastanjivali Zemlju relativno nedavno, naše vreme je na Zemlji ograničeno. Neće biti potrebno mnogo da se jezičak na vagi okrene protiv nas”, napisala je.

©Muskimagazin.com

Slični tekstovi

Comments are closed.