Google počinje da pruža i usluge pristupa internetu (VIDEO)

Pre skoro tri godine počelo se pričati o ulasku Googlea na teren davaoca usluga pristupa internetu, pri čemu Google ne bi u domaćinstvima uvodio ADSL ili kablovski pristup internetu, nego optički kabl, koji bi trebao omogućiti gigabajtnu brzinu.