Kanellos – misteriozna maskota grčkih protesta

U trenucima kada je Evropska unija odobrila pomoć od 110 milijardi evra Grčkoj, u pokušaju da zaštiti evro zonu od daljih potresa, na blogovima i sajtovima širom planete počinje da kruži priča o jednoj interesantnoj pojavi koja je, pored žestokih sukoba svim raspoloživim sredstvima, bila jedini zajednički imenilac skoro svih demonstracija u Grčkoj tokom poslednje tri godine. Reč...