Besplatne aktivacije i novi alat za Windows Phone

Microsoft je odlučio promeniti politiku pristupa razvoju aplikacija za Windows Phone. Ono što se do sada plaćalo stotinjak dolara i dalje će se plaćati jednako, ali je konačno besplatno dostupno otključavanje jednog uređaja po korisničkom računu i instalacija do dve aplikacije na otključani telefon.