Državni simboli naroda bivše Jugoslavije – Ko se čijim barjakom kiti?

Ovog 17. avgusta, srpska zastava, grb i himna, otkada su obnovljene i usvojene, pune sedmu godinu. Bez ozbiljnih zahteva za promenom. Na njihovo konačno usvajanje čekalo se od raspada Jugoslavije skoro 15 godina. Probleme s definisanjem nacionalnih simbola, imale su i ostalih pet država.