Otpad – posao budućnosti!

Sa ekonomske tačke gladišta, otpad ima jednu izuzetno važnu karakteristiku. On je besplatna sirovina, a njegovim upravljanjem dobijaju se državne subvencije i poreske olakšice. Na osnovu ovih činjenica, nije teško zaključiti da otpad pruža gotovo idealne uslove za biznis!