Dostignuća koja su slavni postigli u 28. godini

Mnogi poznati ljudi okončali su svoj život u 27. godini, otud je i nastao takozvani "Klub 27". Veći je broj, međutim, onih koji su poživeli duže, a svoja najznačajnija dostignuća postigli u 28. godini života.