M@N! Priručnik za (skoro) savršenog roditelja

U jednom trenutku, svako dete kaže – nikad neću biti kao moji roditelji, i naravno, bude. U jednom trenutku, i svaki roditelj kaže – pogrešio sam i neću ponovo, ali pogreši. Roditeljstvo je jedan od najtežih životnih zadataka, i čini se kao da mu nikad nema kraja. Zaparavo i nema. To je put stalnog usavršavanja, učenja na greškama i novih početaka, gde je uloga obostranog...