Zbog čega FASTFOOD stvara zavisnost?

Šećer, so i masti glavni su uzročnici ovisničkog efekta koji fastfood, odnsosno brza ili nekvalitetna hrana stvara kod njenih konzumenata. Iako teorije o zavisničkom uticaju brze hrane postoje već decenijama nedavna istraživanja pokazala su da su te teorije bile tačne. Hrana na konzumente ima uticaj sličan uticaju droge, seksa ili alkohola, aktivirajući čulne receptore koji iznova...