Yahoo uvodi nagrade za pronađene propuste

Svaka ozbiljna kompanija koja drži do sebe želi korisniku omogućiti što bezbolnije i što sigurnije korišćenje njenih proizvoda. U takvim kompanijama postoje posebni programi po kojima se nagrađuju korisnici koji pronađu bag u okviru aplikacije ili servisa i prijave ga kompaniji kako bi ga ona mogla ispraviti pre nego što bude zloupotrebljen.