TOP 10: Izmišljeni milijarderi

Od kada postoji novac, i čovekova svest o njemu, svako je želeo da ga poseduje u što većim količinama. Velikoj većini je uvek falilo, i faliće, ali našla se uteha. Počeli smo da se interesujemo ko je to najbogatiji, odakle mu pare, na šta ih troši, i tako dalje... Zato je valjda i ljudima koji su u mogućnosti da „stvore“ likove (pisci, režiseri, animatori...), bilo zanimljivo...