Ko nije za pušku, nije ni za devojku

Otac vam je pričao kako su vojnici plakali kad je umro Drug, i kako su se snalazili za najobičniji odlazak po cigarete. Stariji brat vam je rekao da mu je to bilo najtežih šest meseci u životu, ali da je stekao prijatelje za ceo život. A vi ćete vašem sinu pričati kako je bilo zaje*ano kad je stigao kombi sa ruskim klasicima pa ste morali sve da slažete po abecednom redu na police...