Rekordni gubici u Sony-u

Sony je za svoju fiskalnu godinu koja se završila 31. marta prijavio rekordne gubitke (PDF dokument). Ukupni prihodi kompanije pali su 9,6% u odnosu na prošlu fiskalnu godinu, i iznose 72,9 milijardi dolara, dok su gubici narasli na 5,55 milijardi dolara, što je najveći gubitak u istoriji kompanije.