Oružje koje ‘’ubija’’ kompjutere

Boeing je objavio da je 16. oktobra (zašto mi tek sad čujemo za to?!) uspešno testirao svoj CHAMP – Counter-electronics Hig-Powered Microwave Advanced Missile Project. Smisao ovog projektila je onemogućavanje kompjutera, ali i svih ostalih elektronskih uređaja, dok CHAMP krstari iznad njih.