Kako sačuvati vid u radu sa računarom?

Iako se poslednjih godina sve više vodi računa o zaštiti vida osoba koje veliki deo radnog ili slobodnog vremena provode za računarom, CSV sindrom (Computer Vision Syndrome) još uvek je naša stvarnost. Reč je o službenom nazivu za sve probleme sa vidom i zamorom očiju koji su izazvani dugotrajnim radom sa računarom. Iako je po pravilu oboljevanje od ovog sindroma vezano za osobe...