Donesite pacova, dobićete pivo!

Ukoliko donesu pacova, živog ili mrtvog, studente na Novom Zelandu očekuje besplatno pivo kao nagrada. Biznismen Gareh Morgan, koji je ranije vodio kampanju za zaštitu ptica od mačaka na Novom Zelandu, sada je na čelu projekta "Beer for Rats". Novim projektom, on je ponudio studentima besplatno pivo za svakog pacova kojeg uhvate i donesu, živog ili mrtvog. On se udružio sa...