Dominatrix: Kada ona brutalno dominira

Dominatrix je pojam koji označava ženu koja preuzima dominantnu ulogu u oblicima seksa kao što su bondage, sadomazohizam i BDSM. Često se koriste i sinonimi poput ’madam’, ’gospodarica’ i slični, koje si u jeftinoj varijanti mogao da vidiš u bilo kojim domaćim seks oglasima.

Diktatorke i papučari – kako ONA kaže!

Ponekad, ali samo ponekad problem u vezi može biti i previše stava – njenog stava. Postoje devojke koje su po prirodi karakterno jače i postoje mladići koji su po karakteru blaži. Po nepisanom, a u stvarnosti mnogo puta dokazanom pravilu “privlačenja suprotnosti” kombinacija ova dva tipa je česta. U većini tih slučajeva odnos jače i slabijeg je produktivan, mada.. mada nikada...

Dominacija – Da li je zaista bitno ko drži volan?

Dominacija muškarca nad ženom u brojnim sferama života, pa između ostalog i u emotivnom bitisanju, nije ništa novo i nepoznato.Međutim, iako je i do sada dugo važila ona vickasta tvrdnja da svetom vladaju muškarci, a muškarcima vladaju žene, poslednjih decenija dolazi do preokreta koji osim preko potrebne i korisne emancipacije donosi i određene devijacije u muško-ženskim odnosima...