Montevideo — Bog te video!

Ako danas sklopiš priču o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, dodaš malo pro-srpske ljute paprike i Bože pravde, zaliješ naivnom ljubavlju i salvom tabu psovki – dobijaš odličan film! Ali, nažalost, samo na prvi pogled. Potrebno je DOSTA pravih reči, kadrova, editinga na svim nivoima, šminke, fotografije i duha, da bi sve to iz davne 1930. godine izgledalo paradno dobro i...