Slobodna prodaja korišćenih video igrica

Evropski sud pravde doneo je odredbu kojom dozvoljava igračima da prodaju digitalne verzije već korišćenih video igrica koje su kupili, zadavši time šamar gramzivim izdavačima koji u svojim uslovima korišćenja takve aktivnosti brane. Sud je utvrdio da se izdavači odriču vlasništva nad primerkom igre onog trenutka kada su za njega primili novac.