Facebook strahuje od Twittera

Dve najveće društvene mreže, Facebook i Twitter, donedavno nisu imale neki značajniji razlog za sukobljavanjem, jer zbog posve drugačije koncepcije nisu predstavljaju nikakvu konkurenciju jedan drugome. Niko se nikada nije odrekao Facebooka radi Twittera ili obrnuto, a najveći deo ljubitelja digitalnog komuniciranja ionako su koristili oba ova servisa. Makar tako je bilo do sada.