Nova Opera je i službeno predstavljena

Opera Software je predstavila novu verziju internet pretraživača Opera koji je sada, u ovoj 15-oj verziji, temeljen na engineu Blink. Isti engine koristi pretraživač otvorenog koda Chromium kao i Googleov pretraživač Chrome (Googleovi i Operini programeri zajedno su radili na razvoju Blinka).

Internet Explorer 10 najsigurniji – po jednom aspektu

Kako je internet pretraživač jedan od mogućih ulaza zloćudnog softvera u računar, a u zadnje vreme i jedan od najčešćih, NSS Labs je odlučio da proveri kako po pitanju sigurnosti stoje aktuelni internet pretraživači.