Šta je to fleksiseksualnost?

Od nedavno, u ovom našem svetu poremećenih principa, shvatanja i moralnih načela, ozvaničen je naziv za još jednu vrstu seksualnosti − fleksiseksualnost. Fleksiseksualke su žene heteroseksualne orijentacije koje povremeno imaju izlete u svet biseksualizma. Jednostavno rečeno − prikrivene lezbejke "sa duplim državljanstvom".