Najčešće polno prenosive bolesti kod muškaraca

Sifilis je samo jedna od više od dvanaest polno prenosivih bolesti. Uz gonoreju, hlamidiju, genitalni herpes, humani papiloma virus (HPV) i HIV / AIDS, sifilis je jedan od šest najčešćih polno prenosivih bolesti. Uprkos ogromnom napretku u razumevanju i kontrolisanju polno prenosivih bolesti, one su još uvek tu. Evo najnovijih informacija o nekim od najčešćih polno prenosivih...

Hlamidija — simptomi, posledice, lečenje

Hlamidija je infenktivna bolest koja se prenosi seksualnim putem i podjednako pogađa i muškarce i žene. Simptomi hlamidije kod žena dugo mogu ostati neprimećeni i upravo zbog toga su žene kao prenosnici infekcije opasnije. Kod muškaraca, hlamidija takođe može proći neopaženo, ali češći slučaj je da se simptomi ispoljavaju ubrzo nakon inficiranja.