Know how: Kako biti šovinista

Kada bi neko krenuo po Srbiji i sproveo anketu „Ko je Nicolas Chauvin (Nikolas Šovin)”, velika većina ne bi imala pojma o kome se radi. Možda čak niko ne bi ni znao… Ali kada bi te iste ljude pitali da vam kažu šta i koga vole, a šta i koga mrze, došli bi do podatka da su veliki broj njih upravo „sledbenici“ tog istog Šovina.