Kako raskinuti?

Naravno da ne znamo ni za jedan lep raskid, razilaženje ili kako god se to zvalo. To uvek boli i uvek je neprijatno, često za obe strane... Šta god ko mislio i rekao. Istina je da je uvek teže i dramatičnije onom koji je ostavljen, ali i ova druga strana nije pošteđena lošeg osećaja i u stomaku i u glavi. Pitanje je samo na koji način se sve to radi.